Giới Thiệu Công Ty

Giới Thiệu Tổng Quan

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

Chặng Đường Phát Triển

Danh Hiệu Giải Thưởng

Hình Ảnh Công Ty

Sơ Đồ Tổ Chức

 

 

Tầm Nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn:
Tập trung mở rộng lĩnh vực thương mại, sản xuất, dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhiều đối tác hơn, nâng tầm chất lượng sản phẩm & dịch vụ.
Xây dựng & phát triển hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO:
- ISO 9001 – Quản lý chất lượng (đã đạt được).

 - ISO 14001 - Quản lý môi trường (đã đạt được).
- ISO 22000 - Quản lý chuỗi an toàn thực phẩm (đã đạt được).
- ISO 26000 - Quản lý trách nhiệm cộng đồng & xã hội.
Sứ mệnh:
Cung cấp những sản phẩm – dịch vụ tốt nhất
Thu hút nhiều nguồn nhân lực giỏi về cho địa phương.
Tạo dựng những giá trị cuộc sống tốt nhất bằng trách nhiệm đối với xã hội.