Chính sách đào tạo

Công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho toàn thể cán bộ, nhân viên luôn được chúng tôi chú trọng. Nguồn nhân lực vững mạnh là tài sản quý giá nhất của Hùng Duy, và là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Hàng năm, tập đoàn Hùng Duy tổ chức các buổi đào tạo nội bộ nhằm cung cấp thêm nhiều kiến thức, kỹ năng làm việc và bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn cho nhân viên. Môi trường đào tạo chuyên nghiệp, thân thiện, được xây dựng phù hợp với nhân sự mỗi cấp bậc; đội ngũ đào tạo là những quản lý có nghiệp vụ chuyên môn sâu hỗ trợ nhân viên trong quá trình công tác tại Hùng Duy.

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CẢM XÚC
KHÓA ĐÀO TẠO RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG
KHÓA ĐÀO TẠO QUY TRÌNH PHỤC VỤ
KHÓA ĐÀO TẠO SÁNG TẠO NGHIỆP VỤ SET UP
KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HỒI SỨC CẤP CỨU CHO ĐIỀU DƯỠNG
KHÓA HỘI THẢO CHUẨN HÓA CẤY VI SINH
CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ KỸ NĂNG CÔNG TÁC CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN Y TẾ

ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mục tiêu hàng đầu trong Chiến lược nguồn nhân lực của Hùng Duy là xây dựng & phát triển đội ngũ nhân sự thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo và thực sự tâm huyết với nghề.

Chúng tôi thường xuyên liên kết với các đơn vị uy tín & tổ chức những khóa học phát triển kỹ năng, nâng cao trình độ dành cho toàn thể cán bộ, nhân viên. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng khuyến khích cán bộ, nhân viên chủ động đăng ký tham gia các khóa học để tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Những năm qua, Hùng Duy đã tạo nhiều cơ hội cho cán bộ, nhân viên tiếp cận và tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao năng lực, cải thiện chất lượng công việc & cuộc sống, …

  • Khóa đào tạo Thay đổi mô thức lãnh đạo – Leader mindset
  • Khóa đào tạo Quản trị khủng hoảng truyền thông trong y tế
  • Khóa đào tạo Kỹ năng quản lý con người và tạo động lực cho nhân viên,…
KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG Y TẾ
KHÓA ĐÀO TẠO THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO – LEADER MINDSET
KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CON NGƯỜI VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
KHÓA ĐÀO TẠO XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC SƠ SINH
KHÓA ĐÀO TẠO HỒI SỨC SƠ SINH TẠI PHÒNG SINH