Hoạt động cộng đồng

Tạo việc làm và phát triển lao động địa phương

Chiến dịch Người Việt dùng hàng Việt

Chương trình bán hàng bình ổn giá

Bánh mì sẻ chia – Hỗ trợ phụ nữ nghèo khởi nghiệp

Trao nhà Đại Đoàn Kết, nhà Tình Nghĩa,…

Hoạt động kinh doanh – vui chơi – giáo trí

Khám & chữa bệnh từ thiện

 

Các hoạt động cộng đồng khác