CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách quan trọng được quan tâm hàng đầu tại Hùng Duy – nhằm nâng cao chất lượng, trình độ, kỹ năng của đội ngũ nhân viên – đảm bảo cho sự phát triển bền vững và lâu dài của công ty, thông qua việc tạo ra một môi trường học tập cởi mở, thân thiện, đầy cảm hứng. Cụ thể:

1. Kế hoạch đào tạo: với nhiều chính sách không ngừng được mở rộng về quy mô: ngân sách, lĩnh vực đào tạo, đối tượng đào tạo, nhằm chuẩn bị đủ nguồn nhân lực đạt chất lượng theo định hướng phát triển của công ty theo từng thời kỳ.

2. Đào tạo nội bộ: liên tục được đẩy mạnh nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn để đảm bảo nhân viên có đủ năng lực thực hiện và hoàn thành tốt công việc được giao – với mục tiêu mỗi nhân viên được đào tạo ít nhất 1 giờ/tháng, song song với phát triển lực lượng đào tạo viên nội bộ của tập đoàn.

3. Phát triển đội ngũ tiềm năng: thông qua đánh giá năng lực hàng năm theo tiêu chuẩn năng lực để phát hiện những nhân sự tiềm năng, hoạch định đội ngũ kế thừa theo lộ trình thăng tiến hoặc bổ nhiệm vào các vị trí quản lý chủ chốt – với các hoạt động đào tạo được thiết kế bài bản gồm:

  • Hỗ trợ nhân viên nâng cao trình độ ở cấp bậc sau đại học.
  • Đào tạo các kỹ năng quản lý, lãnh đạo; chuyên sâu năng lực quản lý chuyên môn.
  • Luân chuyển vị trí có tính thách thức với vai trò trách nhiệm cao hơn như “Quyền Quản lý” hoặc “Trợ lý” do Quản lý cấp trên hướng dẫn và đào tạo trực tiếp.